נתוני כסף חכם – נתונים שוטפים

תיאור המוצר:

מוצר זה מציג את היקפי הקנייה והמכירה המצרפיים של הגופים המוסדיים (פנסיה\ביטוח\גמל), קרנות הנאמנות (ללא קרנות סל), קרנות סל, מנהלי תיקים, נוסטרו חברי בורסה ותושבי חוץ בכל ניירות הערך שנסחרים בבורסה בתל אביב ברמה יומית והיסטורית. מהמידע ניתן ללמוד על מגמות בשווקים ולייצר תובנות לגבי אופי הפעילות של השחקנים השונים בניירות הערך הנסחרים בבורסה. הנתונים כוללים תנועות ביחידות ובשווי כספי. המוצר מציג את שבעת ימי המסחר האחרונים בלבד.
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– חדרי מסחר
– מחלקות מחקר
– אנליסטים פיננסים ואנליסטים בשוק ההון
– חוקרים באקדמיה
– חברות ציבוריות המעוניינות לעקוב אחר תנועות השחקנים השונים בניירות הערך של החברה

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 5 קריאות לארבעה שבועות
 
 
FREE
חבילה לשימוש פנימי- לקוח פרטי*
₪372.06 כולל מע"מ
83.5USD (לתושבי חוץ)
חבילה לשימוש פנימי
₪1,113.84 כולל מע"מ
250USD (לתושבי חוץ)
חבילת הפצה מורחבת**
₪3,341.52 כולל מע"מ
750USD (לתושבי חוץ)
חבילת הפצה מוגבלת***
₪1,670.76 כולל מע"מ
375USD (לתושבי חוץ)
*לקוח עסקי המעסיק פחות מ-7 עובדים זכאי לרכוש חבילה בעלות ללקוח פרטי
** ניתן להציג מידע יומי בלבד, על מניות הכלולות במדד ת"א- 125 ואגרות חוב הכלולות במדד תל בונד-60
*** ניתן להציג מידע יומי בלבד, על מניות הכלולות במדד ת"א- 35 ואגרות חוב הכלולות במדד תל בונד-20

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 5 קריאות לארבעה שבועות
 
 
FREE
עד עד 5 קריאות לארבעה שבועות
 
 
בחודש

GOLD

1,113.84₪ כולל מע”מ
250USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

מוצר זה מציג את היקפי הקנייה והמכירה המצרפיים של הגופים המוסדיים (פנסיה\ביטוח\גמל), קרנות הנאמנות (ללא קרנות סל), קרנות סל, מנהלי תיקים, נוסטרו חברי בורסה ותושבי חוץ בכל ניירות הערך שנסחרים בבורסה בתל אביב ברמה יומית והיסטורית. מהמידע ניתן ללמוד על מגמות בשווקים ולייצר תובנות לגבי אופי הפעילות של השחקנים השונים בניירות הערך הנסחרים בבורסה. הנתונים כוללים תנועות ביחידות ובשווי כספי. המוצר מציג את שבעת ימי המסחר האחרונים בלבד.
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– חדרי מסחר
– מחלקות מחקר
– אנליסטים פיננסים ואנליסטים בשוק ההון
– חוקרים באקדמיה
– חברות ציבוריות המעוניינות לעקוב אחר תנועות השחקנים השונים בניירות הערך של החברה

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

נתוני המוצר הם לסוף יום המסחר ומתעדכנים בשעה-24:00 שעון ישראל.
למועדי המסחר בבורסה, לחץ כאן
במוצר זה ניתן למצוא נתונים על הרכישות והמכירות המצרפיות של הגופים המוסדיים, קרנות נאמנות, נוסטרו חברי בורסה, מנהלי תיקים ותושבי חוץ בכסף וביחידות לסוף יום המסחר.

שאלות ותשובות

נתוני המוצר הם לסוף יום המסחר ומתעדכנים בשעה-24:00 שעון ישראל.
למועדי המסחר בבורסה, לחץ כאן
במוצר זה ניתן למצוא נתונים על הרכישות והמכירות המצרפיות של הגופים המוסדיים, קרנות נאמנות, נוסטרו חברי בורסה, מנהלי תיקים ותושבי חוץ בכסף וביחידות לסוף יום המסחר.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה