TASE Data Hub

צעד אחד לפני כולם

מערכת TASE Data Hub של הבורסה לניירות ערך מאפשרת גישה למגוון רחב של מוצרי מידע על הבורסה בתל אביב דרך ממשק API (Application Programming Interface) או באמצעות העברת נתונים יומיים באמצעות דוחות מייל הכוללים קובץ אקסל. המערכת מאפשרת גישה נוחה וגמישה למאגרי המידע של הבורסה ובאמצעותה ניתן למשוך באופן רציף את המידע כשהוא מותאם אישית וארגונית ללקוחות.
חבילות המידע מיועדות לצרכים השונים של מגוון לקוחותיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, הן המקומיים והן הבינלאומיים: גופים מוסדיים, חברות ציבוריות, מתפעלים, מפתחי אפליקציות ומערכות מידע, סוחרים, משקיעים ולכל המעוניינים בקבלת מידע מהבורסה באינטגרציה פשוטה.
באמצעות המידע המוצע במערכת ניתן, בין היתר, לבנות אסטרטגיות מסחר ומודלים מתוחכמים, לבצע ניהול שוטף טוב ויעיל יותר של מוצרי השקעה ועוד.
הצעת חבילות מגוונות של מידע באופן זמין ונוח הוא צעד הכרחי לקידום ולשכלול שוק ההון, והינו אחד מהיעדים האסטרטגיים של הבורסה בשנים האחרונות. מידע מהיר יותר ונוח יותר מאפשר למשקיעים קבלת החלטות השקעה טובות יותר. השימוש בנתונים באמצעות המערכת מותנה ברישום וחלק ממוצרי המידע מחייבים תשלום, התלוי בהיקף השימוש ובסוג המידע המבוקש.

ההתחברות למערכת TASE Data Hub

בחמישה שלבים בלבד

פתיחת חשבון במערכת TASE Data Hub
בחירה של חבילת מידע
יצירת אפליקציה אישית
תשלום עבור השימוש בנתונים
משיכת המידע

המערכת תומכת בתשע שפות תכנות:

CSHARP, C, SWIFT, GO, NODE, PHP, PYTHON, JAVA, CURT
CSHARP C SWIFT
GO NODE PHP
Python java curt