TASE Data Hub

צעד אחד לפני כולם

מערכת TASE Data Hub של הבורסה לניירות ערך מאפשרת גישה למגוון מוצרי המידע של הבורסה באמצעות ממשק (API (Application Programming Interface.
ממשק ה- API מספק גישה נוחה וגמישה למאגרי המידע של הבורסה ובאמצעותו ניתן למשוך באופן רציף את המידע כשהוא מותאם אישית וארגונית ללקוחות.

חבילות המידע מיועדות לצרכים השונים של מגוון לקוחותיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, הן המקומיים והן הבינלאומיים: גופים מוסדיים, חברות ציבוריות, מתפעלים, מפתחי אפליקציות ומערכות מידע, סוחרים, משקיעים ולכל המעוניינים בקבלת מידע מהבורסה באינטגרציה פשוטה.

באמצעות המידע המונגש במערכת ניתן, בין היתר, לבנות אסטרטגיות מסחר ומודלים מתוחכמים, לבצע ניהול שוטף טוב ויעיל יותר של מוצרי השקעה ועוד.

ההתחברות למערכת למתכנתים

קצרה ופשוטה ודורשת 4 שלבים בלבד:

פתיחת חשבון באחד מהשותפים העסקיים של הבורסה

בחירה של חבילת מידע

חיבור למערכת ויצירת token אישי

שימוש בהרשאות והתחברות לסביבת ה-production למשיכת נתונים מה-API של הבורסה

לנוחיות המתכנתים המערכת תומכת בתשע שפות תכנות:

CSHARP, C, SWIFT, GO, NODE, PHP, PYTHON, JAVA, CURT
CSHARP C SWIFT
GO NODE PHP
Python java curt
השימוש בנתונים באמצעות המערכת מותנה ברישום וחלק ממוצרי המידע מחייבים תשלום, התלוי בהיקף השימוש ובסוג המידע המבוקש.
צריכת המידע על ידי לקוחות תהיה מול מפיצי המידע של הבורסה (השותפים העסקיים). חברי בורסה, מפיצי מידע של הבורסה וחברות ציבוריות יוכלו לצרוך את המידע מהבורסה באופן ישיר. בעתיד, כלל המשתמשים יוכלו להתחבר באופן ישיר לבורסה.

הנגשת חבילות מגוונות של מידע באופן זמין ונוח הוא צעד הכרחי לקידום ולשכלול שוק ההון, והינו אחד מהיעדים האסטרטגיים של הבורסה בשנים האחרונות. מידע מהיר יותר ונוח יותר מאפשר למשקיעים קבלת החלטות השקעה טובות יותר.