יתרות בחסר – נתונים שוטפים

תיאור המוצר:

מוצר זה מציג את מאזן יתרות המכירות בחסר של שבוע המסחר האחרון (שורט) לכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. המוצר מתעדכן אחת לשבוע בסוף יום המסחר ביום חמישי ומתפרסם ביום שני.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– מפיצי מידע
– אתרים פיננסים
– חוקרים
– חדרי מסחר

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 3 קריאות לארבעה שבועות
FREE
חבילה לשימוש פנימי
₪222.77 כולל מע"מ
50USD (לתושבי חוץ)
חבילת הפצה
₪1,113.84 כולל מע"מ
250USD (לתושבי חוץ)

דיסקליימר
הנתונים בדבר מכירות בחסר התקבלו מחברי הבורסה. הנתונים לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שנמסרו לבורסה על ידי החברים. הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע כולל את יתרות מכירות בחסר של כל חברי הבורסה. כמו כן הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע יהיה מעודכן תמיד וישקף את כל הנתונים והתנועות של מכירות בחסר. הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות, שגיאה או אי דיוק, ככל שנפלו בנתונים המוצגים.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 3 קריאות לארבעה שבועות
FREE
עד עד 3 קריאות לארבעה שבועות בחודש

GOLD

222.77₪ כולל מע”מ
50USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

מוצר זה מציג את מאזן יתרות המכירות בחסר של שבוע המסחר האחרון (שורט) לכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. המוצר מתעדכן אחת לשבוע בסוף יום המסחר ביום חמישי ומתפרסם ביום שני.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– מפיצי מידע
– אתרים פיננסים
– חוקרים
– חדרי מסחר

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

במוצר זה ניתן למצוא את יתרות בחסר של כל ניירות הערך

שאלות ותשובות

במוצר זה ניתן למצוא את יתרות בחסר של כל ניירות הערך

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה