כסף חכם – נתונים היסטוריים

תיאור המוצר:

מציג את היקפי הקנייה והמכירה המצרפיים של מנהלי תיקים, נוסטרו חברי בורסה, קרנות סל, הגופים המוסדיים (פנסיה\ביטוח\גמל) וקרנות הנאמנות (ללא קרנות סל) בכל ניירות הערך שנסחרים בבורסה ברמה יומית והיסטורית. מהמידע ניתן ללמוד על מגמות בשווקים, ולייצר תובנות לגבי אופי הפעילות של השחקנים בכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה. הנתונים כוללים תנועות ביחידות ובשווי כספי.
המוצר מיועד לגורמים הבאים:
– אתרים וגופים פיננסיים
– אנליסטים בשוק ההון
– קרנות גידור
– מוסדות אקדמיים לצורך מחקר

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 2 קריאות לארבעה שבועות
FREE
חבילה לשימוש פנימי
₪4,455.36 כולל מע"מ
1000USD (לתושבי חוץ)

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 2 קריאות לארבעה שבועות
FREE
עד עד 2 קריאות לארבעה שבועות בחודש

GOLD

₪ כולל מע”מ
USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

מציג את היקפי הקנייה והמכירה המצרפיים של מנהלי תיקים, נוסטרו חברי בורסה, קרנות סל, הגופים המוסדיים (פנסיה\ביטוח\גמל) וקרנות הנאמנות (ללא קרנות סל) בכל ניירות הערך שנסחרים בבורסה ברמה יומית והיסטורית. מהמידע ניתן ללמוד על מגמות בשווקים, ולייצר תובנות לגבי אופי הפעילות של השחקנים בכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה. הנתונים כוללים תנועות ביחידות ובשווי כספי.
המוצר מיועד לגורמים הבאים:
– אתרים וגופים פיננסיים
– אנליסטים בשוק ההון
– קרנות גידור
– מוסדות אקדמיים לצורך מחקר

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

המוצר מציג מידע רק עבור שבעת ימי המסחר הקודמים. מתעדכן כל ערב ב22:00 

שאלות ותשובות

המוצר מציג מידע רק עבור שבעת ימי המסחר הקודמים. מתעדכן כל ערב ב22:00 

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה