מכירות בחסר – יתרות שבועיות

תיאור המוצר:

ממשק זה מציג את היתרות בחסר לכל הניירות הנסחרים בבורסה. המוצר מציג מידע שבועי של יתרות הפתיחה והסגירה של השורטים המוצר מתעדכן אחת לשבוע בסוף יום המסחר ביום חמישי ומתפרסם ביום שני .
המוצר מיועד לגורמים הבאים:
– מוסדות אקדמיים לצורך מחקר
– אתרים וגופים פיננסיים
– אנליסטים בשוק ההון

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 3 קריאות לארבעה שבועות
FREE
חבילה לשימוש פנימי
₪424.36 כולל מע"מ
100USD (לתושבי חוץ)
חבילת הפצה
₪1,060.9 כולל מע"מ
250USD (לתושבי חוץ)

הנתונים בדבר מכירות בחסר התקבלו מחברי הבורסה. הנתונים לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי החברים. הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע כולל את יתרות מכירות בחסר של כל חברי הבורסה. כמו כן הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע יהיה מעודכן תמיד וישקף את כל הנתונים והתנועות של מכירות בחסר. הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות, שגיאה או אי דיוק, ככל שנפלו בנתונים המוצגים.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 3 קריאות לארבעה שבועות
FREE
עד עד 3 קריאות לארבעה שבועות בחודש

GOLD

₪ כולל מע”מ
USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

ממשק זה מציג את היתרות בחסר לכל הניירות הנסחרים בבורסה. המוצר מציג מידע שבועי של יתרות הפתיחה והסגירה של השורטים המוצר מתעדכן אחת לשבוע בסוף יום המסחר ביום חמישי ומתפרסם ביום שני .
המוצר מיועד לגורמים הבאים:
– מוסדות אקדמיים לצורך מחקר
– אתרים וגופים פיננסיים
– אנליסטים בשוק ההון

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

ימי שני סוף יום המסחר, בסביבות השעה 18:00, המידע מתעדכן כשעה לאחר מכן.

שאלות ותשובות

ימי שני סוף יום המסחר, בסביבות השעה 18:00, המידע מתעדכן כשעה לאחר מכן.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה