ניירות ערך – נתוני בסיס

תיאור המוצר:

מוצר זה כולל את נתוני הבסיס של ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב: רשימה של ניירות הערך הנסחרים בבורסה, סיווגם למדדים, סוגי ניירות הערך, רשימת ניירות הערך שנמחקו ממסחר ועוד..
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– מפיצי מידע
– אתרים פיננסים
– מתפעלי ניירות ערך

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
FREE

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

FREE
עד בחודש

GOLD

₪ כולל מע”מ
USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

מוצר זה כולל את נתוני הבסיס של ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב: רשימה של ניירות הערך הנסחרים בבורסה, סיווגם למדדים, סוגי ניירות הערך, רשימת ניירות הערך שנמחקו ממסחר ועוד..
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– מפיצי מידע
– אתרים פיננסים
– מתפעלי ניירות ערך

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה