קרנות נאמנות

תיאור המוצר:

במוצר זה ניתן למצוא מידע על שערי היצירה והפדיון של קרנות נאמנות הפתוחות והסגורות הנסלקות בבורסה בתל אביב. המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– מתפעלי קרנות נאמנות
– מפיצי מידע

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 5 קריאות לארבעה שבועות
FREE
חבילה לשימוש פנימי
₪1,060.9 כולל מע"מ
250USD (לתושבי חוץ)

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 5 קריאות לארבעה שבועות
FREE
עד עד 5 קריאות לארבעה שבועות בחודש

GOLD

1,060.9₪ כולל מע”מ
250USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

במוצר זה ניתן למצוא מידע על שערי היצירה והפדיון של קרנות נאמנות הפתוחות והסגורות הנסלקות בבורסה בתל אביב. המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– מתפעלי קרנות נאמנות
– מפיצי מידע

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי: שערי יצירה ופדיון,חשיפה של הקרן, נאמן, נתונים היסטוריים ועוד.

שאלות ותשובות

המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי: שערי יצירה ופדיון,חשיפה של הקרן, נאמן, נתונים היסטוריים ועוד.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה