קרנות נאמנות – בסיס

תיאור המוצר:

במוצר זה ניתן למצוא נתוני בסיס על קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב. הנתונים כוללים בין היתר: סיווגי הקרנות, פרופיל חשיפה, מסלול מס, שעת היעודה של הקרן, מאפייני הקרן ועוד.

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
FREE

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

FREE
עד בחודש

GOLD

₪ כולל מע”מ
USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

במוצר זה ניתן למצוא נתוני בסיס על קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב. הנתונים כוללים בין היתר: סיווגי הקרנות, פרופיל חשיפה, מסלול מס, שעת היעודה של הקרן, מאפייני הקרן ועוד.

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה