תיק קרן נאמנות

תיאור המוצר:

דוח הרכב הנכסים של קרנות הנאמנות מספק מידע על הרכב נכסי הקרן, לרבות חלקו וסוגו של כל נכס באחזקותיו, דוחות אלה מתעדכנים מדי חודש עבור כל הקרנות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לתשומת ליבך, הנתונים הינם באיחור של חודשיים בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך.

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 2 קריאות בחודש
FREE
חבילה לשימוש פנימי
₪1,113.84 כולל מע"מ
250USD (לתושבי חוץ)
חבילת הפצה
₪2,227.68 כולל מע"מ
500USD (לתושבי חוץ)

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 2 קריאות בחודש
FREE
עד עד 2 קריאות בחודש בחודש

GOLD

₪ כולל מע”מ
USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

דוח הרכב הנכסים של קרנות הנאמנות מספק מידע על הרכב נכסי הקרן, לרבות חלקו וסוגו של כל נכס באחזקותיו, דוחות אלה מתעדכנים מדי חודש עבור כל הקרנות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לתשומת ליבך, הנתונים הינם באיחור של חודשיים בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך.

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

מידע היסטורי משנת 2023 קיים במוצר.

שאלות ותשובות

מידע היסטורי משנת 2023 קיים במוצר.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה