תנועות בעלי עניין – סוף יום

תיאור המוצר:

במוצר זה ניתן למצוא מידע יומי והיסטורי על תנועות בעלי העניין בכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. הנתונים כוללים בין היתר: שם בעל העניין, האם הגדיל\ הקטין אחזקה בנייר הערך, סיבה לשינוי בהון ועוד.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– מתפעלי קרנות נאמנות
– מפיצי מידע

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
עד 5 קריאות לארבעה שבועות
FREE
חבילה לשימוש פנימי
₪424.36 כולל מע"מ
100USD (לתושבי חוץ)
חבילת הפצה
₪1,694.16 כולל מע"מ
400USD (לתושבי חוץ)

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

עד 5 קריאות לארבעה שבועות
FREE
עד עד 5 קריאות לארבעה שבועות בחודש

GOLD

424.36₪ כולל מע”מ
100USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

במוצר זה ניתן למצוא מידע יומי והיסטורי על תנועות בעלי העניין בכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. הנתונים כוללים בין היתר: שם בעל העניין, האם הגדיל\ הקטין אחזקה בנייר הערך, סיבה לשינוי בהון ועוד.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– מתפעלי קרנות נאמנות
– מפיצי מידע

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

שאלות ותשובות

המידע מתעדכן בסוף יום המסחר בשעה 20:00 שעון ישראל.

לא, במוצר זה לא קיים מידע היסטורי

שאלות ותשובות

המידע מתעדכן בסוף יום המסחר בשעה 20:00 שעון ישראל.

לא, במוצר זה לא קיים מידע היסטורי

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה