מדדים נתוני בסיס

תיאור המוצר:

מוצר זה כולל מידע כללי על מדדי הבורסה בתל אביב. במוצר ניתן למצוא רשימה של ניירות הערך הנכללים בכל המדדים המחושבים על ידי הבורסה.
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– מפיצי מידע
– אתרים פיננסים
– מתפעלי ניירות ערך

מחיר מנוי חודשי

TRIAL
FREE

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

שדות נתונים

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

מחירון

TRIAL

FREE
עד בחודש

GOLD

₪ כולל מע”מ
USD (לתושבי חוץ)

תיאור המוצר

מוצר זה כולל מידע כללי על מדדי הבורסה בתל אביב. במוצר ניתן למצוא רשימה של ניירות הערך הנכללים בכל המדדים המחושבים על ידי הבורסה.
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– מפיצי מידע
– אתרים פיננסים
– מתפעלי ניירות ערך

ממשקי API במוצר

במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:

שאלות ותשובות

רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.

יש מידע היסטורי למוצר זה.

הירשמו היום ל-TASE DATA HUB

להתחברות

צור קשר

לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך


    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה